2018 i siffror

Som ni kanske vet så har jag de senaste 1,5 åren lagt massor av tid till att gå igenom och isolera statistik kring Jaktgolden i Sverige. Och det är ett arbete jag kommer fortsätta med. Jag har valt att titta på samtliga kullar från 58 kennlar (jag kan ha missat någon) från och med 2010.

Inkluderade kennlar hittar ni här:
http://flickerinflames.com/news/a-small-big-project-field-goldens-2010-2017/

I det här inlägget skulle jag vilja presentera vad som hände under 2018 och tycker ni jag missat något, en kennel, en intressant aspekt eller annat, så mejla mig gärna på kontakt@flickerinflames.com.

Antalet kullar
Under 2018 hade 24 av de 58 inkluderade kennlarna minst en kull. Den kennel som hade flest kullar hade 6 stycken under året, strax följd av tvåan som hade 5 kullar. Totalt hade de 24 kennlarna 37 kullar under 2018.

Antalet valpar
Det föddes 254 jaktgoldenvalpar under 2018 och av dem var det 137 hanar och 117 tikar som såg dagens ljus.

Kullstorlek
Genomsnittlig kullstorlek hos de inkluderade kennlarna var 6,9 valpar. Den största kullen bjöd på 12 små knyten och i den minsta kullen var det ensam liten hane.

Tikar
Det var 36 olika tikar som fick kullar och därmed en tik som under 2018 fick 2 kullar. Av de 36 tikarna var 2 importerade, en från Storbritannien och en från Finland.

Hanar
Det var 30 olika hanar som fick kullar. Hanen som fick flest kullar hos de inkluderade kennlarna under 2018 fick 3 kullar. Ytterligare 5 hanar fick 2 kullar.

Av de 30 hanarna var 11 utlandsregistrerade och 4 importer, det vill säga att hälften av de använda hanarna var icke-svenskregistrerade hanar.

Av de 11 utlandsregistrerade hanarna var 5 registrerade i Danmark, 2 i Finland, 1 i Storbritannien, 1 i Nederländerna och 2 i Tyskland.

Av de 4 importerade hanarna kom 1 från Danmark, 2 från Storbritannien och 1 från USA.

Inavelsgrad
Den genomsnittliga inavelsgraden (5 generationer) hos de inkluderade kennlarna hamnade på 2,1% under 2018. Här passar det med en liten påminnelse om att SKK’s rekommendation är att en populations inavelsgrad inte får överstiga 2,5% på 5 generationer.

Lägsta inavelsgrad var på 0,0% och det var 7 kullar som hade den siffran. Högsta inavelsgrad 2018 var 6,4% och det var två kullar som nådde upp till den siffran tätt följd av en tredje kull med 6,3% i inavelsgrad.

Antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs riktlinje och gräns på 6,25% (kusinparning) var 3 stycken.

Höfter och höftledsindex
Av de 36 tikar som fick kullar under 2018, hade 15 stycken A-höfter (41,7%), 17 stycken B-höfter (47,2%) och 4 stycken C-höfter (11,1%).

Genomsnittligt höftledsindex för tikarna var 103,3. Tik med högsta höftledsindex hade 116 och tik med lägsta höftledsindex låg på 85.

Av de 30 hanar som fick kullar under 2018, hade 17 stycken A-höfter (56,7%), 8 stycken B-höfter (26,7%) och 0 stycken C-höfter. Beroende på utländska hundar så hade dessutom 5 stycken hanar ”okänd” höftstatus (16,6%).

Genomsnittligt höftledsindex för hanarna var 104,1. Hane med högsta höftledsindex hade 116 och hane med lägsta höftledsindex låg på 91.

Genomsnittligt kullindex för höfter var 102,8. Högsta HD-kullindex var 112 och lägsta var 91.

Armbågar och armbågsindex
Av de 36 tikar som fick kullar under 2018, var samtliga ED-fria (100%).

Genomsnittligt armbågssindex för tikarna var 103,6. Tik med högsta armbågsindex hade 111 och tik med lägsta armbågsindex låg på 95.

Av de 30 hanar som fick kullar under 2018, var 24 ED-fria (80%) och 1 hade ED grad 1 (3,4%). Beroende på utländska hundar så hade dessutom 5 stycken hanar ”okänd” armbågsstatus (16,6%).

Genomsnittligt armbågssindex för hanarna var 103,3. Hane med högsta armbågsindex hade 115 och tik med lägsta armbågssindex låg på 86.

Genomsnittligt kullindex för armbågar var 103,8. Högsta ED-kullindex var 110 och lägsta var 92.

Ögon
Av de 36 tikar som fick kullar under 2018, var 33 stycken ögonlysta UA. 1 hade distiachis och 2 hade katarakt, partiell cortex främre (ej ärftlig, resp. genetisk betydelse okänd).

16 av tikarna var testade för PRA1 och PRA2. 7 var hereditärt fria från PRA1 och 6 stycken hereditärt fria från PRA2. Runt 40% av tikarna var vare sig testade eller bedömda som hereditärt fria från PRA1 och PRA2.

Av de 30 hanar som fick kullar under 2018, var 20 stycken ögonlysta UA och 7 stycken hade okänd ögonstatus (utlandsregistrerade). 1 hade distiachis, 1 hade katarakt, partiell cortex främre (ej ärftlig) och 1 hade PPM Iris-Iris, lindrig.

8 av hanarna var testade för PRA1 och PRA2. 2 var hereditärt fria från PRA1 och PRA2. Runt 67% av hanarna var vare sig testade eller bedömda som hereditärt fria från PRA1 och PRA2.

Meriter
Av de 36 tikar som fick kullar under 2018, hade 12 stycken någon form av titel, varav 8 stycken hade jakttitel. 1 av tikarna hade lydnadschampionat + rallylydnadschampionat och 1 hade tjänstehundschampionat.

Av de 30 hanar som fick kullar under 2018, hade 14 stycken någon form av titel (46,7%), varav 10 stycken hade jakttitel. 4 stycken hade jaktchampionat, 2 lydnadschampionat, 1 viltspårchampionat och 2 tjänstehundschampionat.

Källor:
All data baseras på information hämtad från SKK Avelsdata, SKK Hunddata samt Rasdata.