Hälsostatistik

Höftledsdysplasi
 Antal
 Procent
Antal röntgade
(av de som uppnått 12 månaders ålder)
21 100%
Grad A 12 57%
Grad B 8 38%
Grad C 1 5%
Grad D 0 0%
Grad E 0 0%
Armbågsdysplasi
Antal
Procent
Antal röntgade
(av de som uppnått 12 månaders ålder
21 100%
Grad 0 20 95%
Grad 1 1 5%
Grad 2 0 0%
Grad 3 0 0%
Genomförda mentaltest
BPH, Antal
MH, Antal
Procent beskrivna hundar
(av de som uppnått 24 månaders ålder)
15 15 0 83%
Ärftliga ögonsjukdomar
PRA1
PRA2
PRCD-PRA
Procent undersökta (inkl. hereditärt fria) 100% 100% 100%
Hereditärt fri 100% 100% 100%
Clear/Fri 0% 0% 0%
Carrier/anlagsbärare 0% 0% 0%
Affected/påverkad 0% 0% 0%
Ögonlysning
Antal
Procent
(av de som uppnått 12 månaders ålder)
Ögonlysta 9 43%
UA 7 78%
Anmärkning 2 22%
Anmärkning som hindrar avel 0 0%
Ichthyosis
Antal
Procent
(samtliga, oavsett ålder)
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 24 77%
Hereditärt fri 19 79%
Clear/Fri 2 14%
Carrier/anlagsbärare 3 21%
Affected/påverkad 0 0%
NCL
Antal
Procent
(samtliga, oavsett ålder)
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 19 61%
Hereditärt fri 19 100%
Clear/Fri 0 0%
Carrier/anlagsbärare 0 0%
Affected/påverkad 0 0%
MD
Antal
Procent
(samtliga, oavsett ålder)
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 19 61%
Hereditärt fri 19 100%
Clear/Fri 0 0%
Carrier/anlagsbärare 0 0%
Affected/påverkad 0 0%