Hälsostatistik

Höftledsdysplasi
 Antal
 Procent
Antal röntgade 12 100%
Grad A 7 59%
Grad B 4 33%
Grad C 1 8%
Grad D 0 0%
Grad E 0 0%
Armbågsdysplasi
Antal
Procent
Röntgade 12 100%
Grad 0 11 92%
Grad 1 1 8%
Grad 2 0 0%
Grad 3 0 0%
Genomförda mentaltest
BPH, Antal
MH, Antal
Procent beskrivna hundar
(av de som uppnått 24 månaders ålder)
10 10 0 83%
Ärftliga ögonsjukdomar
PRA1
PRA2
PRCD-PRA
Procent undersökta (inkl. hereditärt fria) 100% 100% 100%
Hereditärt fri 100% 100% 100%
Clear/Fri 0% 0% 0%
Carrier/anlagsbärare 0% 0% 0%
Affected/påverkad 0% 0% 0%
Ögonlysning
Antal
Procent
(av de som uppnått 18 månaders ålder)
Ögonlysta 6 50%
UA 4 67%
Anmärkning 2 33%
Icthyosis
Antal
Procent
(samtliga, oavsett ålder)
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 14 67%
Hereditärt fri 9 43%
Clear/Fri 2 10%
Carrier/anlagsbärare 3 33%
Affected/påverkad 0 14%
NCL
Antal
Procent
(samtliga, oavsett ålder)
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 9 43%
Hereditärt fri 9 43%
Clear/Fri 0 0%
Carrier/anlagsbärare 0 0%
Affected/påverkad 0 0%
MD
Antal
Procent
(samtliga, oavsett ålder)
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 9 43%
Hereditärt fri 9 43%
Clear/Fri 0 0%
Carrier/anlagsbärare 0 0%
Affected/påverkad 0 0%