Avelsmål

Målet med min avel är att bevara och utveckla rasens specifika jaktliga egenskaper. Flickerin' Flames är en liten kennel och jag sätter i allra högsta grad kvalitet före kvantitet. Det innebär också att varje uppfödning är av enorm betydelse för mig. Till skillnad från uppfödare som fokuserar på att föda upp sällskapshundar för allmänheten, så fokuserar jag på att ta fram hundar som har den unika arbetsförmågan som Golden Retrievern som apportör har. Att fokusera på och vara trogen rasens ursprungliga syfte hjälper till att få fram sunda, friska och atletiska hundar. Jag tror nämligen att det är rasens naturliga förmågor som skapar dess idealiska temperament och struktur.

Jag har en mycket klar bild över hur jag vill ha en Golden Retriever och den bilden strävar jag efter i min avel. I första hand ska de vara goda apportörer. För att vara det ska de vara friska och ha en sund mentalitet. De ska ha drivkraft och motivation, en inbyggd s k ”motor” och vara samarbetsvilliga. Jag vill att hundar från min uppfödning ska vara smidiga, kraftfulla, lekfulla, nyfikna, energiska, trygga och intelligenta. Jag vill att de ska vara spontanapportörer och ha en tydlig av- och påknapp. De ska vara toleranta mot andra hundar, utan att nödvändigtvis vilja leka med alla, och kunna vara tysta när andra hundar arbetar.

Min avel kommer endast att ske med hundar som har känd mental status, d v s som genomgått MH, BPH eller motsvarande. Jag kommer inte att använda hundar som inte på något sätt visat goda jaktliga egenskaper, såsom genom praktisk jakt, jaktprov eller motsvarande.

Även om mina hundar i första han är tänka som apportörer, så ska de ha förmågan att konkurrera om topplaceringarna oavsett vilken sport du vill ägna dig åt. Även om jag fokuserar min avel på snabba och aktiva hundar som kan arbeta på fältet, så eftersträvar jag också att resultatet blir hundar som har förmågan att utmärka sig i lydnad, bruksgrenarna eller som tjänstehundar såsom t ex terapihundar eller räddningshundar.

Jag försöker hela tiden tänka att jag ska föda upp valpar som jag själv skulle vilja köpa och vara den uppfödare jag själv skulle vilja ha.