Generell statistik

Antal kullar 2
Antal födda valpar 12
Antal födda hanvalpar 6 50%
Antal födda tikvalpar 6 50%
Antal tikar använda i avel 1
Antal hanar använda i avel 0
Antal kullar per tik 2
Antal valpar per tik 12
Antal svensksålda valpar 9 75%
Antal valpar exporterade till övriga Norden 3 25%
Antal valpar exporterade utanför Norden 0 0%
Inavelsgrad
Kennelns genomsnitt (2019)
Rasgenomsnitt(2019)
5 generationer 0,4% 1,3%
10 generationer 2,69% 8,21%
12 generationer 3,9% N/A