Hanhundar i avel 2010-2019

I det här inlägget tänkte jag presentera vad jag hittat när det gäller hanhundar i avel under 2010-2019. Vill återigen påpeka att de kennlar som är inkluderade finns i tidigare inlägg, men jag har bara inkluderat de 58 kennlar som jag bedömt i huvudsak avla på jaktlinjer. De som inte haft någon kull under 2010-2019 är inte heller inkluderade i min statistik. Observera att jag kan ha missat någon kennel eller råkat inkludera någon enstaka som hellre ser sig som DP-kennel. Jag är öppen för att uppdatera min insamlade data och ber dig bara att mejla dina synpunkter till mig på kontakt@flickerinflames.com.

När det nu är sagt, låt oss kolla på vad SKK säger om det här med hanhundar.

Vad säger SKK?

När det gäller användande av avelsdjur och antal avkommor så säger SKK följande:

SKK rekommenderar att det maximala antalet avkommor till ett avelsdjur inte överstiger 5% av den totala registreringssiffran under fem år.

Varför är det SKKs rekommendation? I texten precis innan de presenterar sin rekommendation, skriver de att:

Matadoravel innebär överutnyttjande av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund. Resultatet blir att denna individ får stort inflytande på populationen och att den potentiella avelsbasen kraftigt underutnyttjas. Genom matadoravel ökar risken att okända sjukdomsgener får stor spridning i populationen och den genetiska variationen minskar.

Personligen tycker jag att det är en klok rekommendation och ju mindre en population är, desto mer kritiskt blir det att den efterföljs.

Vad innebär det för oss?

Låt mig visa er några tabeller som jag satt samman för att ge en komplett bild.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt
Totalt registreringar, rasen (exkl. importer) 2033 1995 1762 1774 1854 1937 1867 1960 1852 1609 18643
Totalt registreringar, jaktgolden (exkl. importer) 168 221 121 142 221 188 196 233 254 192 1936

Ovan tabell visar egentligen bara hur många valpar som fötts varje år från 2010 upp till hittills i år. Den visar antalet registreringar exklusive importer för rasen som helhet och sedan för de kennlar som jag inkluderat inom ramen för ”jaktgolden”. Som ni ser utgör jaktisarna bara drygt 10% av den totala populationen. Eftersom det mycket, mycket sällan paras över de olika typerna, så måste vi titta på jaktgolden som en egen population och inte på rasen som helhet och då ser vi att vi har en rätt liten population.

Vad innebär då ovan siffror med tanke på SKKs rekommendation att en hunds antal avkommor inte ska överstiga 5% av den totala registreringssiffran under fem år? Då måste vi först kolla vad den genomsnittliga registreringssiffran var under 1 år respektive under en 5 års-period under 2010-2019.

Så här ser det ut då.

Genomsnittligt antal födda under 1 resp 5 år 2010-2019 1 år 5 år
Genomsnitt rasen 1864 9320
Genomsnitt jaktgolden 194 970

Det innebär alltså att en jaktgoldenhane inte bör ha fler avkommor än 5% av 970 under en 5-årsperiod. Och då ser det ut så här när det gäller antal:

5% på genomsnittligt antal födda 1 år 5 år
Genomsnitt rasen 93 466
Genomsnitt jaktgolden 10 49

Om vi följer SKKs rekommendationer så ska alltså en jaktgoldenhane inte ha fler avkommor än 49 under en 5-årsperiod för att han inte ska få allt för stort inflytande på populationen samt för att inte utesluta andra hanar och därmed minska den genetiska variationen.

Nu när vi rett ut det – låt oss kolla på hur det egentligen ser ut.

Jaktgoldenhanar i avel 2010-2019

Till de 298 kullar och 1936 valpar som fötts 2010-2019 (hittills) har vi använt 143 hanar. Det ser ut att vara en bra siffra – det ser nästan ut som om varje hane bara har ca 2 kullar var och 13 valpar var. Jag måste säga att antalet hanar som använts finns inget att anmärka på, så det är positivt.

Av de 143 hanarna är 39 utlandsregistrerade hanar (varav 18 danska) och 9 importerade hanar. Det innebär att vi använt 95 svenskfödda hanar under 2010-2019. Det är lite intressant i sig, det här med att vi inte använder särskilt stor del av avelsbasen alls. Blir inte kullarna bra eller tror vi inte på vår egen uppfödning? Men det tänker jag får bli ett eget inlägg någon gång i framtiden. 

Varje år är 50% eller fler av de använda hanarna inte tidigare använda i avel och 50% är hanar som har en eller flera kullar sedan tidigare.

Så här ser det ut om man tittar på antalet kullar, antalet unika hanar samt antalet nya hanar använda per år.

När du tittar på diagrammet, så kom ihåg att alla kullar och hanar för 2019 inte är registrerade än.

Mest använda hanar 2010-2019

Jag gjorde en sammanställning över de 15 mest använda hanarna under 2010-2019 inom de inkluderade kennlarna och den listan ser ut så här:

Namn Född Antal kullar 2010-2019 Antal valpar 2010-2019 Antal valpar 2010-2014 Antal valpar 2015-2019 Ev. valpar innan 2010 Totalt under livstid
Nous’s Dream Be My Shadow  2007 14 91 57 34 22 113
Brinsworthy Higgins 2007 13 85 67 18 45 130
Tawnyhill Marley 2016 8 58 0 58 0 58
Avjava’s Double-Star  2004 7 52 52 0 0 52
Sörgoldens Solo 2008 8 51 36 15 0 51
Gleen Mhor’s Dark 2006 5 39 39 0 19 58
Jacklaine’s Aragorn 2005 6 35 35 0 63 98
Megadrom’s Cobra 2010 5 34 19 15 0 34
Mighty Duck’s Panther 2009 6 34 12 22 0 34
Vassruggens Vide Askepott 2007 5 33 33 0 0 33
Echobrook Dexster 2009 5 32 7 25 0 32
Skogsvrån’s Charmerande Castor  2013 4 32 0 32 0 32
Falloch Hills Aragorn of Skoj  2009 5 31 5 26 0 31
Little Mhor’s Nemo 2012 6 30 0 30 0 30
Whispering Oaks Longrunner 2012 4 30 10 20 0 30

Kom ihåg att 49 valpar under en 5-årsperiod är gränsen, så alla hanar som har under den siffran totalt, är inte överanvända och följer SKKs rekommendation. Tabellen inkluderar INTE ev. valpar en hane har på kennlar som inte är inkluderade i min statistik. 

En annan aspekt att ha i åtanke är att om jag hade tittat på t ex 2012-2017 så hade kanske siffrorna sett annorlunda ut – då kanske fördelningen hamnat så att fler hanar hade haft fler valpar under en 5-årsperiod. Men oavsett, så är det sannolikt att ovan hundar är de hundar som kommer få störst påverkan för våra jaktgoldens framöver – det kan man se om man även tittar på strukturen för barnbarn. 

Barnbarn Född Antal
Brinsworthy Higgins 2007 158
Jacklaine’s Aragorn 2005 112
Avjava’s Double-Star  2004 94
Nous’s Dream Be My Shadow  2007 77
Gleen Mhor’s Dark 2006 74
Sörgoldens Solo 2008 64
Echobrook Dexster 2009 39
Megadrom’s Cobra 2010 38
Whispering Oaks Longrunner 2012 30
Falloch Hills Aragorn of Skoj  2009 27
Little Mhor’s Nemo 2012 25
Vassruggens Vide Askepott 2007 18
Mighty Duck’s Panther 2009 14
Tawnyhill Marley 2016 0
Skogsvrån’s Charmerande Castor  2013 0

Detta innebär att antalet hundar som fötts 2010-2019 som har dessa hundar i antingen första eller andra led i stamtavlan är väldigt många. Faktiskt ser det ut så här om jag inkluderar både barn och barnbarn (hittills) och antar att samtliga barnbarn är födda under 2010-2019 (Avjava’s Double Star är t ex äldst, men fick alla sina avkommor under 2010-2015):

Barnbarn Född Antal barn+ barnbarn
2010-2019
Antal barn + barnbarn
Totalt livstid
% av födda valpar 2010-2019  första eller andra led
Brinsworthy Higgins 2007 243 288 13%
Jacklaine’s Aragorn 2005 147 210 8%
Avjava’s Double-Star  2004 146 146 8%
Nous’s Dream Be My Shadow  2007 168 190 9%
Gleen Mhor’s Dark 2006 113 132 6%
Sörgoldens Solo 2008 115 115 6%
Echobrook Dexster 2009 71 71 4%
Megadrom’s Cobra 2010 72 72 4%
Whispering Oaks Longrunner 2012 60 60 3%
Falloch Hills Aragorn of Skoj  2009 58 58 3%
Little Mhor’s Nemo 2012 55 55 3%
Vassruggens Vide Askepott 2007 51 51 3%
Mighty Duck’s Panther 2009 48 48 2%
Tawnyhill Marley 2016 58 58 3%
Skogsvrån’s Charmerande Castor  2013 32 32 2%

Mer än var 10:e född jaktgolden under 2010-2019 har alltså Brinsworthy Higgins i antingen första eller andra led i stantavlan. Motsvarande siffra för Jacklaine’s Aragorn, Nous’s Dream Be My Shadow och Avjava’s Double-Star är knappt var 10:e hund. Det ska bli mycket intressant att se hur den siffran ser ut om ytterligare 5 år.

Andra aspekter

En annan aspekt jag tänkte kolla på är andelen av de hanar som fötts under 2010-2015 som gått i avel – dvs hur stor del av vår avelsbas använder vi egentligen? Jag har för avsikt att följa upp hur många som återanvänts  efter 5, 8 samt 10 år. Ytterligare en aspet att kika på är åldern på hanarna och framför allt på den sammanlagda åldern på hane + tik för respektive kull. Varför det är intressant, låter jag vara osagt tills jag skriver mitt inlägg.

Kanske skulle det vara kul att se var de importerade/utlandsregistrerade hundarna kommer  ifrån? Och sen är det ju intressant att titta på tikarna med. Vad där du intresserad av att se för statistik?

Ha en fortsatt fin vecka :)!