År 2019 i siffror

I likhet med förra året så tänkte jag sammanfatta föregående år i siffror, så i det här inlägget kommer siffrorna för 2019.

Inkluderade kennlar hittar ni här:
http://flickerinflames.com/news/a-small-big-project-field-goldens-2010-2017/

Tycker ni jag missat något, en kennel, en intressant aspekt eller annat, så mejla mig gärna på kontakt@flickerinflames.com.

Nya kennlar
Det har registrerats 1 ny kennel som verkar inrikta sin avel i huvudsak på jaktlinjer och som haft sin första kull i år. Sen har jag hittat ytterligare en kennel som funnits en tid, men som bör vara med i min statistikuppföljning då de också verkar inrikta sin avel främst på jaktlinjer. Det är nu 59 svenska kennlar inkluderade i statistiken.

Antalet kullar
Under 2019 hade 22 av de 59 inkluderade kennlarna minst en kull. Den kennel som hade flest kullar hade 7 stycken under året, följd av tvåan som hade 5 kullar. Totalt hade de 22 kennlarna 37 kullar under 2019 – vilket är exakt samma siffra som under 2018.

Antalet valpar
Det föddes 251 jaktgoldenvalpar under 2019 och av dem var det 134 hanar och 117 tikar som såg dagens ljus.

Kullstorlek
Genomsnittlig kullstorlek hos de inkluderade kennlarna var 6,8 valpar. Den största kullen bjöd på 11 små knyten och i den minsta kullen var det ensam liten hane.

Tikar
Det var 36 olika tikar som fick kullar och därmed en tik som under 2019 fick 2 kullar. Av de 36 tikarna var 3 importerade, en från Danmark och två från Tyskland.

Hanar
Det var 26 olika hanar som fick kullar. Hanen som fick flest kullar hos de inkluderade kennlarna under 2019 fick 7 kullar. Nämnda hane fick 6 av kullarna på samma kennel och fick totalt 53 valpar under året. Det innebär att en enda hane står för 21,1% av valparna under året. Alltså drygt var femte valp. Det tål att reflekteras över.

Ytterligare 5 hanar fick 2 kullar var och övriga använda hanar fick endast 1 kull i Sverige under året.

Av de 26 hanarna var 9 utlandsregistrerade, det vill säga att drygt en tredjedel av de använda hanarna var icke-svenskregistrerade hanar. 1 av hanarna är en import.

Av de 9 utlandsregistrerade hanarna var 2 registrerade i Danmark, 3 i Norge, 1 i Finland, 2 i Tyskland och 1 i USA. Den importerade hanhunden kommer från Storbritannien.

Inavelsgrad
Den genomsnittliga inavelsgraden (5 generationer) hos de inkluderade kennlarna hamnade på 1,8% under 2019. Här passar det med en liten påminnelse om att SKK’s rekommendation är att en populations inavelsgrad inte får överstiga 2,5% på 5 generationer.

Lägsta inavelsgrad var på 0,0% och det var 12 kullar som hade den siffran – dvs i princip en tredjedel! Det känns väldigt lovande!

Högsta inavelsgrad 2019 var 6,3% och det var en kull som nådde upp till den siffran tätt följd av en två kullar med 5,8% respektive 5,9% i inavelsgrad.

Antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs riktlinje och gräns på 6,25% (kusinparning) var 1 stycken. Och antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs genomsnittliga rekommendation på 2,5% var 12 – dvs en tredjedel även här.

Höfter och höftledsindex
Av de 36 tikar som fick kullar under 2019, hade 19 stycken A-höfter (52,7%), 15 stycken B-höfter, där en av tikarna röntgats om och fått B istället för C (41,7%) och 2 stycken C-höfter (5,6%).

Genomsnittligt höftledsindex för tikarna var 104,6. Tik med högsta höftledsindex hade 118 och tik med lägsta höftledsindex låg på 91.

Av de 26 hanar som fick kullar under 2019, hade 20 stycken A-höfter (77%), 5 stycken B-höfter (19,2%) och 1 styck C-höfter (3,8%). Beroende på utländska hundar så hade dessutom 1 hane ”okänd” höftstatus (3,7%).

Genomsnittligt höftledsindex för hanarna var 105,0. Hane med högsta höftledsindex hade 114 och hane med lägsta höftledsindex låg på 94.

Genomsnittligt kullindex för höfter var 104,9. Högsta HD-kullindex var 115 och lägsta var 96.

Armbågar och armbågsindex
Av de 36 tikar som fick kullar under 2019, var alla utom 1 ED-fria (97,2%). En tik hade ED grad 1 (2,8%)

Genomsnittligt armbågssindex för tikarna var 103,6. Tik med högsta armbågsindex hade 111 och tik med lägsta armbågsindex låg på 82.

Av de 26 hanar som fick kullar under 2019, var 25 ED-fria (96,2%). Beroende på utländsk hund så hade 1 hane ”okänd” armbågsstatus (3,8%).

Genomsnittligt armbågssindex för hanarna var 104,0. Hane med högsta armbågsindex hade 113 och hane med lägsta armbågssindex låg på 92.

Genomsnittligt kullindex för armbågar var 104,1. Högsta ED-kullindex var 109 och lägsta var 93.

Ögon
Av de 36 tikar som fick kullar under 2019, var 34 stycken ögonlysta UA. 1 hade distiachis och 1 saknade officiellt ögonlysningsresultat.

15 av tikarna var testade för PRA1 och PRA2. 9 var hereditärt fria från PRA1 och 8 stycken hereditärt fria från PRA2. Runt 45% av tikarna var vare sig testade eller bedömda som hereditärt fria från PRA1 och PRA2.

Av de 26 hanar som fick kullar under 2019, var 18 stycken ögonlysta UA och 6 stycken hade okänd ögonstatus (utlandsregistrerade). 1 hade Lindrig RD/Näthinneveck och 1 hade Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas.

8 av hanarna var testade för PRA1 och PRA2. 4 var hereditärt fria från PRA1 och PRA2. Runt 54% av hanarna var vare sig testade eller bedömda som hereditärt fria från PRA1 och PRA2.

Meriter
Av de 36 tikar som fick kullar under 2019, hade 16 stycken någon form av titel, varav 10 stycken hade jakttitel. 1 av tikarna hade lydnadschampionat + rallylydnadschampionat, 1 viltspårchampionat och 2 tjänstehundschampionat.

Av de 26 hanar som fick kullar under 2019 hade 11 stycken någon form av titel (42,3%), varav 8 stycken hade jakttitel (30,8%). 2 stycken hade jaktchampionat, 2 lydnadschampionat, 2 viltspårchampionat, 1 Spårhundschampionat och 1 brukshundschampionat.