Problemhundsutredning

Känner du att du är i behov av hjälp med din hund? Som diplomerad hundpsykolog finns jag här för att hjälpa dig komma tillrätta med problemställningar och svårigheter av de lite mer komplexa typen. Det är ofta hundar som uppvisar flera olika problembeteenden, vilket gör att en riktig utredning behöver göras. Jag hjälper dig sedan att skapa en träningsplan, följer upp de träningsråd jag gett och ser till att du kommer vidare.

Jag har erfarenhet av att arbeta med de vanligaste typerna av problem, såsom:

- Ensamhetsproblematik
- Hundmötesproblematik
- Hanteringsproblematik (t ex kloklippning)
- Jaktproblematik
- Stressproblematik
- Aggressioner
- Rädslor
- Vaktproblematik

Kontakta mig via telefon 0793-1008880 eller via mejl kontakt@flickerinflames.com, så kan vi börja med att diskutera din hund. Första telefonrådgivningen är alltid gratis och ibland visar det sig att det trots allt handlar om ett problem av det enklare slaget och då kommer jag att rekommendera dig ett privatträningspaket istället.

Kostnad
Telefonrådgivning, upp till 60 minuter: 175 kronor
(Obs! 1:a samtalet är alltid gratis)

Fullständig utredning, inkl. 4 uppföljningstillfällen: 2250 kronor

Så här går en utredning till:

  1. Vi ses hemma hos er och pratar igenom hundens livssituation, historia och själva problemet.
  2. Jag ger dig en första uppgift som du arbetar med till träff nummer två.
  3. Jag skriver utifrån vårt samtal en sammanfattning och utarbetar en träningsplan för våra kommande träffar.
  4. De följande träffarna får du träningsråd och vi tränar lite tillsammans. Du tränar mycket själv mellan våra träffar. Du styr själv hur ofta du vill ses beroende på hur mycket tid du behöver för att träna.
  5. Under hela tiden har du möjlighet att, utan extra kostnad, ringa mig för rådgivning kring din träning.
  6. Efter att du nyttjat alla dina 4 träningstillfällen utvärderar vi och kommer fram till vad nästa lämpliga steg för dig och din hund är.