Hanhundsförfrågan

Om du är intresserad av hanarna presenterade här, skriv ett mejl med information, länk till din tiks sida på Avelsdata och en beskrivning av henne till kontakt@flickerinflames.com

För att din tik ska vara aktuell ska hon:

  • Vara HD röntgad med A eller B som resultat, samt ha ett index som ihop med tänkt hane ger ett HD-kullindex på över 102.
  • Vara ED röntgad med 0 som resultat, samt ha ett index som ihop med tänkt hane ger ett ED-kullindex på över 100.
  • Vara ögonlyst UA/Clear. Distichiasis samt PPM Iris-Iris lindrig är inget som hindrar parning med fri individ.
  • Vara DNA-testad för MINST PRA1 och PRA2, alternativt hereditärt fri från dem båda. Är den aktuella hanen bärare på något annat han är testad för, så krävs att tiken också testas för detsamma.
  • Ha gjort mentaltest av något slag
  • Inte ha kullsyskon eller flera släktingar med allvarliga sjukdomar (t ex epilepsi)
  • Inte ha flera kullsyskon med allergier eller allergiproblematik längre bak i linjerna

Jag vill också att du som uppfödare har god kunskap inom ämnet hund. Jag vill helst att du har gått någon uppfödarutbildning samt innehar ett kennelnamn. Jag kommer också fråga dig vad din målsättning med kullen är, samt vilka typ av valpköpare du riktar dig till och hur du ämnar följa upp kullen,

Efter att jag mottagt din förfrågan kommer jag också att vilja göra provparning på såväl Avelsdata som K9Data innan beslut fattas.

Välkommen med din förfrågan!