År 2020 i siffror

I likhet med förra året så tänkte jag sammanfatta föregående år i siffror, så i det här inlägget kommer siffrorna för 2020.

Tycker ni jag missat något, en intressant aspekt eller annat, så mejla mig gärna på kontakt@flickerinflames.com.

Nya kennlar
Det registrerades totalt 22 nya kennelnamn för uppfödning av golden retriever under 2020. Av dessa verkar det vara 3 nya kennlar som inriktar sin avel i huvudsak på jaktlinjer och 2 av dem har haft sin första kull i år. Det är nu 64 svenska kennlar inkluderade i statistiken.

Antalet kullar
Under 2020 hade 31 av de 64 inkluderade kennlarna minst en kull. Det var två kennlar som båda hade 5 kullar vardera, vilket var högsta antalet kullar på en kennel under året.

Totalt hade de 31 kennlarna 45 kullar under 2020 – vilket är det högsta antalet kullar på ett år under perioden 2010-2020. Den tidigare högsta siffran är 37 kullar på ett år och den siffran nådde vi upp till under såväl 2018 som 2019.

Dessutom föddes 2 kullar av jaktlinjer utanför kennelverksamhet och saknar därmed kennelnamn. Det totala antalet kullar av Golden retriever av jaktlinjer var därmed under 2020 hela 47 stycken.

Antalet valpar
Det föddes 291 jaktgoldenvalpar under 2020 och av dem var det 142 hanar och 149 tikar som såg dagens ljus.

Kullstorlek
Genomsnittlig kullstorlek hos de inkluderade kennlarna var 6,2 valpar. De största kullarna bjöd på 9 små knyten och det var i hela 6 kullar de var så många. I den minsta kullen var det ensam liten tik.

Tikar
Det var 46 olika tikar som fick kullar och därmed en tik som under 2020 fick 2 kullar. Av de 46 tikarna var 3 importerade, en från Danmark, 1 från Finland och 1 från Tyskland.

Hanar
Det var 38 olika hanar som fick kullar. Hanen som fick flest kullar hos de inkluderade kennlarna under 2020 fick 4 kullar. Annars var det 6 hanar som fick 2 kullar vardera och resten av hanarna fick endast 1 kull vardera

Av de 38 hanarna var 5 utlandsregistrerade och 3 av hanarna är importer. Av de utlandsregistrerade var 2 från Tyskland, 1 från Storbritannien och 2 från Danmark.

De importerade hanhundarna kommer från Storbritannien.

Inavelsgrad
Den genomsnittliga inavelsgraden (5 generationer) hos samtliga kullar hamnade på 1,77% under 2020. Här passar det med en liten påminnelse om att SKK’s rekommendation är att en populations inavelsgrad inte får överstiga 2,5% på 5 generationer.

Lägsta inavelsgrad var på 0,0% och det var 11 kullar som hade den siffran – så en knapp fjärdedel.

Högsta inavelsgrad 2020 var 9,8% och det var en kull som nådde upp till den siffran, följd av en två kullar med 8,8% respektive 6,8% i inavelsgrad.

Antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs riktlinje på 6,25% (kusinparning) var 4 stycken. Och antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs genomsnittliga rekommendation på 2,5% var 10 – dvs en knapp fjärdedel eller dryg femtedel.

Höfter och höftledsindex
Av de 46 tikar som fick kullar under 2020 hade 25 stycken A-höfter (54%), 17 stycken B-höfter, där en av tikarna röntgats om och fått B istället för C (37%) och 4 stycken C-höfter (9%).

Genomsnittligt höftledsindex för tikarna var 104. Tik med högsta höftledsindex hade 119 och tik med lägsta höftledsindex låg på 87. Antal tikar med höftledsindex under 100 var 14 stycken.

Av de 38 hanar som fick kullar under 2020, hade 20 stycken A-höfter (53%), 14 stycken B-höfter, där 2 av hanarna röntgats om och fått B istället för C (37%) och 1 styck C-höfter (2,5%). Beroende på utländska hundar så hade dessutom 3 hanar ”okänd” höftstatus (7,5%).

Genomsnittligt höftledsindex för hanarna var 104,47. Det var 3 hanar som samtliga landade på årets högsta höftledsindex för hanar, nämligen 115. Två hanar hade årets lägsta höftledsindex på 93. Värt att nämna är att en av hanarna är en import och dessa hamnar på lågt index från början.

Genomsnittligt kullindex för höfter var 104,5. Högsta HD-kullindex var 114 och lägsta var 96.

Armbågar och armbågsindex
Av de 46 tikar som fick kullar under 2020, var alla utom 1 ED-fria (97,8%). En tik hade ED grad 1 (2,2%)

Genomsnittligt armbågssindex för tikarna var 104. Tikar med högsta armbågsindex hade 110 (2 st) och tik med lägsta armbågsindex låg på 89.

Av de 38 hanar som fick kullar under 2020, var 34 ED-fria (89,5%). En hane hade ED grad 1 (2,6%). Beroende på utländsk hund så hade 3 hanar ”okänd” armbågsstatus (7,9%).

Genomsnittligt armbågssindex för hanarna var 104,6. Hane med högsta armbågsindex hade 110 och hane med lägsta armbågssindex låg på 91.

Genomsnittligt kullindex för armbågar var 104,6. Högsta ED-kullindex var 109 (2 kullar) och lägsta var 93.

Ögon
Av de 46 tikar som fick kullar under 2020, var 41 stycken ögonlysta UA. 3 hade distichias, 1 katarakt (lindrig partiell cortex främre, ärftlighet kan för närvarande ej bedömas) och 1 övrig medfödd förändring.

Av de 38 hanar som fick kullar under 2020, var 27 stycken ögonlysta UA och 7 stycken hade okänd ögonstatus (utlandsregistrerade). 3 hade Distichias, 1 hade Katarakt, partiell cortex bakre och ekvatoriell, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas.

PRA1
27 (59%) av tikarna hade känd status för PRA1. 11 var hereditärt fria från PRA1, 15 testade fria och 1 testad bärare. 19 tikar (41%) hade inte känd status för PRA1.

14 (37%) av hanarna hade känd status för PRA1. 6 var hereditärt fria från PRA1, 8 testade fria och ingen testad bärare. 24 hanar (63%) hade inte känd status för PRA1.

PRA2
25 (54%) av tikarna hade känd status för PRA2. 9 var hereditärt fria från PRA2, 12 testade fria och 4 testade bärare. 21 tikar (46%) hade inte känd status för PRA2.

15 (39%) av hanarna hade känd status för PRA2. 7 var hereditärt fria från PRA1, 8 testade fria och ingen testad bärare. 23 hanar (61%) hade inte känd status för PRA1.

Titlar
Av de 46 tikar som fick kullar under 2020, hade 25 stycken någon form av titel (54%), varav 19 stycken hade jakttitel (41%). 2 tikar hade viltspårchampionat och 2 hade tjänstehundschampionat.

Av de 38 hanar som fick kullar under 2020 hade 20 stycken någon form av titel (53%), varav 13 stycken hade jakttitel (34%), där 1 hade Nordiskt lydnadschampionat . 2 hanar hade viltspårschampionat, 1 rallylydnadschampionat och 4 hade lydnadschampionat.