Hälsostatistik

Höftledsdysplasi
 Antal
 Procent
Antal röntgade 12 100%
Grad A 7 59%
Grad B 4 33%
Grad C 1 8%
Grad D 0 0%
Grad E 0 0%
Armbågsdysplasi
Antal
Procent
Röntgade 12 100%
Grad 0 11 92%
Grad 1 1 8%
Grad 2 0 0%
Grad 3 0 0%
Genomförda mentaltest
BPH, Antal
MH, Antal
Procent beskrivna hundar
5 5 0 83%
Ärftliga ögonsjukdomar
PRA1
PRA2
PRCD-PRA
Procent undersökta (inkl. hereditärt fria) 100% 100% 100%
Hereditärt fri 100% 100% 100%
Clear/Fri 0% 0% 0%
Carrier/anlagsbärare 0% 0% 0%
Affected/påverkad 0% 0% 0%
Ögonlysning
Antal
Procent
Ögonlysta 2 18%
UA 2 100%
Anmärkning 0 0%
Icthyosis
Antal
Procent
DNA-testade (inkl. hereditärt fria) 3 25%
Hereditärt fri 0%
Clear/Fri 2 67%
Carrier/anlagsbärare 1 33%
Affected/påverkad 0%