Generell statistik

Antal kullar 3
Antal födda valpar 21
Antal födda hanvalpar 12 57%
Antal födda tikvalpar 9 43%
Antal tikar använda i avel 2
Antal hanar använda i avel 0
Antal kullar per tik i genomsnitt 1,5
Antal valpar per tik i genomsnitt 10,5
Antal svensksålda valpar 16 76%
Antal valpar exporterade till övriga Norden 5 24%
Antal valpar exporterade utanför Norden 0 0%
Inavelsgrad
Kennelns genomsnitt (2022)
Rasgenomsnitt(2021)
5 generationer 0,27% 1,1%
10 generationer 3,35% 7,95%
12 generationer 4,62% N/A