Generell statistik

Antal kullar 4
Antal födda valpar 31
Antal födda hanvalpar 17 55%
Antal födda tikvalpar 14 45%
Antal tikar använda i avel 2
Antal hanar använda i avel 0
Antal kullar per tik i genomsnitt 2
Antal valpar per tik i genomsnitt 15,5
Antal svensksålda valpar 22 71%
Antal valpar exporterade till övriga Norden 8 26%
Antal valpar exporterade utanför Norden 1 3%
Inavelsgrad
Kennelns genomsnitt (2023)
Rasgenomsnitt(2022)
5 generationer 0,27% 1,0%
10 generationer 3,98% 7,88%
12 generationer 5,37% N/A