Generell statistik

Antal kullar 2
Antal födda valpar 12
Antal födda hanvalpar 6 50%
Antal födda tikvalpar 6 50%
Antal tikar använda i avel 1
Antal hanar använda i avel 0
Antal kullar per tik 2
Antal valpar per tik 12
Antal svensksålda valpar 9 75%
Antal valpar exporterade till Norden 3 25%
Antal valpar exporterade utanför Norden 0 0%
Inavelsgrad
Kennelns genomsnitt (2016)
Rasgenomsnitt(2016)
Generationer 0,8% 1%
10 generationer 2,62% 8,73%
12 generationer 3,62% N/A
Top 3 hundar som bidrar till inavelsgraden i kennelns egenuppfödda hundar
1. SJCH NJCH LP1 Stjärnglimtens Epson
2. Eng. FT.CH Rossmhor of Clancallum
3. Eng. FT.CH Holway Westhyde Zeus