Använda svenskregistrerade hanhundars meriter (2010-2019)

Efter mitt inlägg för sammanfattning av 2019 var en av de hetaste diskussionerna det här med meriter på de hundar som gått i avel. Och i ett av mina efterföljande inlägg där jag presenterade hur jag fått fram de olika siffrorna så utlovade jag också att gå igenom samtliga hundar som använts under 2010-2019 och sammanställa deras meriter.

Det tar tid att gå igenom alla och jag valde att börja med hanarna. I det här inlägget går jag igenom 103 av de 143 använda hanarna. Att det blev 103 är för att jag började med de svenskregistrerade – de utlandsregistrerades meriter kräver mer efterforskning.

Men bara för att ni ska få se fördelningen av länder vi helst åker till för att para och var våra importerade hanar kommer ifrån, så får ni den tabellen här nedan.

Översikt samtliga meriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Här nedan ser du en översikt över de meriter som svenskregistrerade jaktgoldenhanar som gått i avel har.

Det mest positiva tycker jag är att nästan 70% av de använda hanarna har jaktmeriter – d v s de har startat på prov någon gång. I övrigt ser det ut som om viltspårprov, bruksprov och lydnadsprov är det som hanhundarna främst har meriter från.

Av de 103 hanarna var det 14 hanar som helt saknade meriter. Av dessa 14 hade 2 gjort MH, i övrigt hade dessa hanar vare sig känd mental status eller någon tävlingsmerit i någon gren.

MH, BPH och FB-R hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Jaktmeriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Det mest intressanta är kanske att titta lite närmre på vilka jaktmeriter de använda hanarna har. Och här nedan följer en sammanställning:

I tabellen ovan representerar antalet startande i en viss klass, de som startat i den klassen som högsta klass. Så t ex  är ”Antal starter i Nybörjarklass” på B-prov 22 stycken. Det innebär att 22 av de använda hanarna har startat NKL som högsta klass. Av de 22 har 7 av dem ett 1:a pris i NKL som högsta merit och de 7 har INTE startat Öppenklass.

Jag låter i övrigt dig som läsare dra dina egna slutsatser av ovan resultat.

Vilspårsmeriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Bruksmeriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Lydnadsmeriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Tjänstehundsmeriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Rallyllydnadsmeriter hos svenskregistrerade avelshanar 2010-2019

Övriga meriter svenskregistrerade avelshanar 2010-2019