2021 i siffror

I likhet med förra året så tänkte jag sammanfatta föregående år i siffror, så i det här inlägget kommer siffrorna för 2021.

Tycker ni jag missat något, en intressant aspekt eller annat, så mejla mig gärna på kontakt@flickerinflames.com.

NYA KENNLAR
Det registrerades totalt 17 nya kennelnamn för uppfödning av golden retriever under 2021. Av dessa verkar det vara 3 nya kennlar som inriktar sin avel i huvudsak på jaktlinjer och 2 av dem har haft sin första kull i år. En av dessa kennlar är flyttad från Danmark till Sverige och har alltså tidigare kullar som baserade på jaktlinjer. I övrigt har en kennel återaktiverats (om man inte haft kull från 2010 är man inte med i min statistik sedan innan) och haft en kull efter jaktlinjer under 2021.

Så låt oss hälsa följande kennlar välkomna som uppfödare i rasen:

  • Kennel House of Bella’s
  • Kennel Head’s Up
  • Kennel Vallbyviks
  • Kennel Gaps

I år är det 64 svenska kennlar inkluderade i statistiken, vilket är lika många som förra året. Det blev så, då någon också fallit bort p g a upprepade kullar med övervägande show- och/eller dp-linjer. Jag har också flyttat en kennel som tidigare haft övervägande DP-linjer, men som de senaste kullarna haft övervägande jaktlinjer.

IMPORTERADE HUNDAR

Under året har det importerats 6 Golden retrievers av jakttyp. Så här ser fördelningen ut:

USA Tik
IrlandTik
DanmarkTik
Danmark Hane
SpetsbergenHane
NorgeHane

ANTALET KULLAR
Under 2021 hade 28 av de 64 inkluderade kennlarna minst en kull. Det var en kennel som hade 6 kullar, vilket var högsta antalet kullar på en kennel under året.

Totalt hade de 28 kennlarna 40 kullar under 2021 – vilket är ett lägre antal än föregående år, men ändå det näst högsta antalet sedan 2010.

Dessutom föddes 4 kullar av jaktlinjer utanför kennelverksamhet och saknar därmed kennelnamn. Det totala antalet kullar av Golden retriever av jaktlinjer uppgick därmed under 2021 till 44 stycken.

ANTALET VALPAR
Det föddes 310 jaktgoldenvalpar under 2021 och av dem var det 155 hanar och 155 tikar som såg dagens ljus. Jag tror det är första gången fördelningen är exakt hälften tikar och hälften hanar.

KULLSTORLEK
Genomsnittlig kullstorlek hos de inkluderade kennlarna var 7 valpar. De största kullarna bjöd på 11 respektive 10 små knyten och det var i hela 5 kullar de var 10 stycken och i 1 kull var de 11 stycken. I de två minsta kullen var det en enda liten valp och i den ena kullen blev det en hane och i den andra en tik.

TIKAR
Det var 43 olika tikar som fick kullar och därmed en tik som under 2021 fick 2 kullar. Av de 43 tikarna var 3 importerade, 1 från Irland, 1 från Holland och 1 från Tyskland.

HANAR
Det var 32 olika hanar som fick kullar. Hanen som fick flest kullar hos de inkluderade kennlarna under 2021 fick 4 kullar. Annars var det 1 hane som fick 3 kullar, 7 hanar som fick 2 kullar vardera och 23 av de använda hanarna fick endast 1 kull vardera under året.

Av de 32 hanarna var 5 utlandsregistrerade och 1 av hanarna är importer. Av de utlandsregistrerade var 1 från Tyskland, 1 från Norge, 1 från Danmark, 1 från Finland och 1 från USA.

Den importerade hanhunden kommer från Storbritannien.

INAVELSGRAD
Den genomsnittliga inavelsgraden (5 generationer) hos samtliga kullar hamnade på 1,65% under 2021. Här passar det med en liten påminnelse om att SKK’s rekommendation är att en populations inavelsgrad inte får överstiga 2,5% på 5 generationer.

Lägsta inavelsgrad var på 0,0% och det var 8 kullar som hade den siffran, vilket är en knapp femtedel av de 44 födda kullarna.

Högsta inavelsgrad 2021 var 7,8% och det var en kull som nådde upp till den siffran, följd av en tre kullar med 5,2% i inavelsgrad.

Antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs riktlinje på 6,25% (kusinparning) var 1 stycken. Och antalet kullar med inavelsgrad högre än SKKs genomsnittliga rekommendation på 2,5% var 9 – dvs en femtedel.

HÖFTER OCH HÖFTLEDSINDEX

Tikar
Av de 43 tikar som fick kullar under 2021 hade 25 stycken A-höfter (58.1%), 16 stycken B-höfter (37,2%), där en av tikarna röntgats om och fått B istället för C och 2 stycken C-höfter (4.7%).

Genomsnittligt höftledsindex för tikarna var 103. Tik med högsta höftledsindex hade 115 och tik med lägsta höftledsindex låg på 83. Antal tikar med höftledsindex under 100 var 10 stycken (nästan 25%!).

Hanar
Av de 32 hanar som fick kullar under 2021, hade 19 stycken A-höfter (59,4%), där 1 av hanarna röntgats om två gånger och fått A istället för C , 11 stycken B-höfter, (37,2%) och ingen hade C-höfter (0%). Beroende på utländska hundar så hade dessutom 2 hanar ”okänd” höftstatus (6,3%).

Genomsnittligt höftledsindex för hanarna var 105,5. Den hane som landade på årets högsta höftledsindex för hanar hade 118 . En av hanarna hade årets lägsta höftledsindex på 93. Antal hanar med index under 100 var 6 stycken, vilket utgör 19%. Värt att nämna är att för tre av de utlandsregistrerade hanarna är inget index beräknat alls.

Kullindex
Genomsnittligt kullindex för höfter var 105,1. Högsta HD-kullindex var 115 (2 kullar) och lägsta var 95 (2 kullar) och 96 (2 kullar).

ARMBÅGAR OCH ARMBÅGSINDEX

Tikar
Av de 43 tikar som fick kullar under 2021, var alla utom 2 ED-fria (95,3%). Två tikar hade ED grad 1 (4,7%).

Genomsnittligt armbågssindex för tikarna var 102,8. Tikar med högsta armbågsindex hade 109 (2 st) och tikar med lägsta armbågsindex låg på 92 (2 st). Antal tikar med avelsindex under 100 på armbågarna var 9 stycken, d v s 21%.

Hanar
Av de 32 hanar som fick kullar under 2021, var 29 ED-fria (90,6%). Beroende på utländsk hund så hade 3 hanar ”okänd” armbågsstatus (7,9%).

Genomsnittligt armbågssindex för hanarna var 103,8. Hane med högsta armbågsindex hade 109 (följt av fem hanar med index på 108) och de hanen med lägsta armbågssindex låg på 96 (följt av en hane på 97). Antal hanar med avelsindex under 100 på armbågarna var 2 stycken, d v s 6,5%.

Kullindex
Genomsnittligt kullindex för armbågar var 104,6. Högsta ED-kullindex var 109 (2 kullar) och lägsta var 93.

ÖGON
Av de 43 tikar som fick kullar under 2021, var 38 stycken ögonlysta UA. 3 hade distichias, 1 lindrig RD/näthinneveck och 1 övrig medfödd förändring.

Av de 32 hanar som fick kullar under 2021, var 21 stycken ögonlysta UA och 4 stycken hade okänd ögonstatus (3 utlandsregistrerade, 1 ögonlyst i Norge). 3 hade Distichias och 4 hade olika former av lindriga katarakter, i 3 av fallen har ärftligheten inte kunnat bedömas och en av hanarna hade ärtfligt främre Y-sömskatarakt, vilket får avlas på om den andra föräldern är fri.

PRA1
34 (79.1%) av tikarna hade känd status för PRA1. 17 var hereditärt fria från PRA1, 16 testade fria och 1 testad bärare. 9 tikar (20.9%) hade inte känd status för PRA1.

16 (50%) av hanarna hade känd status för PRA1. 8 var hereditärt fria från PRA1, 8 testade fria och ingen testad bärare. 16 hanar (50%) hade inte känd status för PRA1.

PRA2
34 (79.1%) av tikarna hade känd status för PRA2. 17 var hereditärt fria från PRA2, 14 testade fria och 3 testade bärare. 9 tikar (20.1%) hade inte känd status för PRA2.

17 (53.5%) av hanarna hade känd status för PRA2. 9 var hereditärt fria från PRA1, 7 testade fria och 1 testad bärare. 15 hanar (46.5%) hade inte känd status för PRA2.

JAKTMERITER
När du läser tabellerna nedan så innebär ”jaktmerit” att hunden över huvud taget startats på jaktprov någon gång. Antal med pris i en viss klass, visar hur många som startat och fått pris i en viss klass. Det är den högsta klassen hunden startat i som står listad, de övriga klasserna är inte medräknade för den hunden.

De tre med tikarna med pris i EKL är till exempel inte medräknade i antal med pris i ÖKL.

Tikar

Antal med jaktmerit2148,8%
Antal med pris i NKL920,9%
Antal med pris i ÖKL49,3%
Antal med pris i EKL37,0%

Hanar

Antal med jaktmerit1237,5%
Antal med pris i NKL39,4%
Antal med pris i ÖKL39,4%
Antal med pris i EKL39,4%

MENTALITET

Tikar

Antal mentaltestade2660,5%
Antal BPH1534,9%
Antal MH1125,6%

Hanar

Antal mentaltestade2062,5%
Antal BPH1031,3%
Antal MH1031,3%