Expired Event

Samträning, apportering: Sök

25 november, 2023

10:00 - 14:00

VI tittar på din hunds sök; uthållighet, marktäckning, effektivitet etc och pratar om hur träningen kan läggas upp för att utveckla respektive hund.

På samtliga samträningar i apportering får du möjlighet att träna fotgående, stadga och få hjälp med avlämningar.

Vi varvar valp- och unghundsövningar med träning för vuxna hundar.

Anmälan skickas till kontakt@flickerinflames.com.

Du har ingen plats på tillfället förrän jag bekräftat ditt mejl. Betalning eller ev. avbokning sker senast 14 dagar innan tillfället. Ingen återbetalning sker efter det.

Obs! Samträningarna är öppna för alla till en kostnad av 200 SEK per tillfälle. På samtliga samträningar finns max 6 platser och valpköpare har förtur fram till 3 veckor innan respektive tillfälle. Därefter tillsätter jag platserna i den ordning som anmälningar kommit in.