Expired Event

Samträning, lydnad: Gruppmoment, fokus och störningsträning

1 augusti, 2020

10:00 - 14:00

Vi tränar på att gå in i ”bubblan” och att behålla fokus på uppgiften trots störningar. Vi tränar också på gruppmomenten ihop och jobbar med vårt fria följ.

Anmälan skickas till kontakt@flickerinflames.com.

Obs! Samträningarna är öppna för alla till en kostnad av 200 SEK per tillfälle. På samtliga samträningar finns max 6 platser och valpköpare har förtur fram till 3 veckor innan respektive tillfälle. Därefter tillsätter jag platserna i den ordning som anmälningar kommit in.

Du har ingen plats på tillfället förrän jag bekräftat ditt mejl. Betalning eller ev. avbokning sker senast 14 dagar innan tillfället. Ingen återbetalning sker efter det.