Expired Event

Samträning, apportering: Dirigeringar

2 december, 2023

10:00 - 14:00

Vi tränar dirigeringar på olika nivåer; linjetag, stoppsignal och tecken. Vi testar hundarnas förståelse med och utan störning och går igenom grunderna för nybörjare.

På samtliga samträningar i apportering får du möjlighet att träna fotgående, stadga och få hjälp med avlämningar.

Anmälan skickas till kontakt@flickerinflames.com.

Obs! Samträningarna är öppna för alla till en kostnad av 200 SEK per tillfälle. På samtliga samträningar finns max 6 platser och valpköpare har förtur fram till 3 veckor innan respektive tillfälle. Därefter tillsätter jag platserna i den ordning som anmälningar kommit in.

Du har ingen plats på tillfället förrän jag bekräftat ditt mejl. Betalning eller ev. avbokning sker senast 14 dagar innan tillfället. Ingen återbetalning sker efter det.